Læs alt om Rønne Redningsstation Alle alarmer på stationen  Her er en masse billeder fra stationen Link til alt muligt godt Skriv en lille hilsen i gæstebogen

 

 

Redningsstation Rønne.

Den 20 September 1853 er en Mærkedag, thi da var den nyoprettede Redningsstation ved Rønne for første Gang i Funktion, nemlig ved den engelske Brig >>Una<<s Stranding tæt nord for Havnen. Besætningen, 8 Mand, bjærgedes ved Raketapparat.

Den 28 August 1865 strandede paa Hvide Odde Skonnert >>Adele<< af Pappenborg, ladet med Tagsten. Besætningen,6 Mand, reddedes ved Baad fra land, Skibet Vrag. (Redningsbaadens første Bjærgning.)

 

Redningsstation Rønne, Krydstogtskajen 15 

3700 Rønne Bornholm Danmark. 

Tlf. 56 91 20 61  Fax. 56 95 97 61

Stationsleder:  Henrik Jørgensen Tlf. 20 22 91 25

Bådformand: Sten-Erik Rasmussen Tlf. 61 65 00 06

E-mail rst-ronne@sar.dk

Mobil Unimog 23 32 63 61 / Mads Jakobsen 23 44 42 02 

 

Redningsstation Rønne har siden 1852 deltaget i søredningstjenesten i farvandet omkring Bornholm. I de senere år har stationen gennemgået en fuldstændig modernisering og opfylder i dag de krav, der med rimelighed kan stilles til en moderne Kystredningsstation. 
Stationen har ca. 10 - 20 redningsaktioner om året.