Læs alt om Rønne Redningsstation Alle alarmer på stationen  Her er en masse billeder fra stationen Link til alt muligt godt Skriv en lille hilsen i gæstebogen

 

Hvem var Mads Jakobsen.

 

 

Vi ved han blev født den 6. april 1843, Døde 11 april 1921 78 år gammel. Faderen Jacob Pedersen var fisker og jordbruger i Pedersker og moderen Gjertrud Persen født Madsdatter var 14 år ældre end faderen. Vi ved også at Mads Jakobsen havde en 7 år ældre bror. Endvidere at han den 21. oktober 1868 blev viet til Marie Kristine Mogensen datter af fisker Peder Mogensen, Poulsker. Endelig ved vi at han døde den 11. april 1904, muligvis efterladende en ugift søn der var skomagermester. Vi ved også at han som ung ernærede sig som fisker og efter han aftjente sin værnepligt ved Bornholms Fæstning blev ansat som 21 - årig ved Snogebæk Redningsstation den 1. april 1864. Her var han ansat ind til den 1. august 1903. I den periode blev der fra stationen reddet 230 personer ved 35 aktioner henholdsvis 30 gange med redningsbåd og 5 gange med raketapparat. Mads Jakobsen deltog i de 29 af redningsaktionerne og ved redning af 223 personer. For sin lange tjeneste blev han i 1902 tildelt jubilæumsmedalje for 25 års tjeneste. Redningsbestyrer L. Ødbergsen, skr. 12.10.1917 om gamle afskedigede båd- og betjeningsmænd, der alle har været i tjenesten i over 25 år, og som han indstiller til Dannebrogsmænd: ---  Mads Jacobsen, fhv. båd- og betjeningsmand ved RST Snogebæk, har været i Redningsvæsenets tjeneste i 39 år, og i den tid været medvirkende ved 29 redningsforetagender i båd og med raketapparater, ved hvilke redningsforetagender der reddedes 223 mand. Han er tildelt hæderstegnet for 25 år tjeneste. Afskediget på grund af alder og svaghed, er nu 74 år gammel.
Ejer næsten intet.