Læs alt om Rønne Redningsstation Alle alarmer på stationen  Her er en masse billeder fra stationen Link til alt muligt godt Skriv en lille hilsen i gæstebogen

 

 

Strandinger hvor Redningsstation Rønne har medvirket. fra 1859 til 1960.

 

"Heroine" af Montrose. (Brig.)

Strandet 1859.

Strandet den 1 oktober kl. ca. 6 på Hvideodde Rev på rejse fra Troon til Kronstadt med med stenkul. Kaptajn David Brown. 6 mand reddet og 2 omkom. Årsagen til stradingen var storm. 84 læster.+ skibet blev vrag. off. auktion 14 oktober kl. 11 på Nørrekaas Bådehavn over skroget, og 22 oktober kl. 10 over vragbunden, vraggods og en del af ladningen.

 

"St.Lawrence" af North Shields. (Brig)

Grundstødning 1860

St.Lawrence stødte tidligt om morgenen kl. 5.45 den 4 oktober lige nord for indløbet til Rønne havn i en forrygende vestenstorm på en stenrevle. tre kvarter senere begyndte redningsfolk at sende raketter ud, men det lykkeds ikke at nå ud til skibet.Raketbeholdningen slap op, så man forsøgte først med en mortér og granater og granater at føre en line ud til skibet. Og der blev sat både ud, men de blev hurtigt fyldt med vand og drev ind til kysten.

Der blev sendt bud til Gudhjem efter raketter. De ankom om eftermiddagen, og endelig, ved syvende raketkast lykkes det. Linen kunne føres ud til skibet, hvor den svære trosse blev fastgjort. Men uheldigvis så lavt, at brændingen tumlede med de to mand fra besætningen, der sad i redningsstolen.Den ene blev revet ud af stolen og opslugt af bølgerne. Den anden blev hjulpet i land af en båd, der lå lige inden for brændingen.

Klokken blev henad 19, og mørket blev stadig tættere. Folkene ude på vraget var efterhånden så udmattede og modløse, at de vægrede sig ved at gå i redningsstolen. De håbede, skibet skolle holde sammen til næste morgen. Men det blev deres skæbne.

Først styrtede stormasten, så sank agterskibet, hvor mandskabet hele dagen havde stået i læ bag ruffet. Dele af skibet med mandskab forsvandt i bølgerne, og det lykkes kun en enkelt, andenstyrmanden, at redde sig i land.

Ud på natten ankom redningsbåden fra Snogebæk, og ved daggry forsygte man at borde skibet. Men brændingen var var så voldsom, at det ikke kunne lade sig gøre. Først næste dags morgen, da stormen havde lagt sig noget, tog fiskerne ud og fandt da en død mand, som lå surret fast bag spillet. Fire lig drev kort efter i land, og lidt senere endnu en mand. Kaptejnen og to af søfolkene fandt man aldrig.

 

"Aitina" af Groningen. (Tjalk)

Strandet 1868. Nord for Arnager.

Antina strandet den 24 februar tidlig morgen i storm syd for Bauneodde tæt nord for Arnager, på rejse fra Danzig til Hanburg med fyrrebjælker, egestaver og pibestaver. Kaptajn H.A. Melien. Alle mand reddet. 39½ hollandske læster. + Senere bragt flot og solgt i Rønne på off. auktion den 12 Marts til Kaptajn J.P. Rønne, for 101 rigsdaler, som istandsatte skibet under navnet "Alpha" af Rønne. Ladningen solgtes på auktionen for 990 rigsdaler og 8 mark.

 

"Anke" af Emden. (Tjalk)

1875 syd for Rønne.

Anke blev landsat i læk tilstand den 8 november kl. 18, en kvart mil syd for Rønne på rejse fra Leer i Hannover til Königsberg med plade- og stangjern. Kaptajn Blücher. Alle mand reddet. Skibet blev vrag. Solgt 25 november i Rønne på off. auktion til købmand Lund, Rønne, for 150 kroner.

 

"Ocean Wave" af Blyth. (Brig)

1875 nord for Hasle.

Ocean Wave strandet 5 december kl. 17 i storm en kvart mil nord for Hasle på rejse fra Riga til Leith med planker. Kaptejn Edward Tood. Alle mand reddet. Skibet blev vrag.

 

"Sct.Helena" af Banff. (Skonnert)

1879 på Hvideodde Rev.

Sct.Helena strandet 19 april kl. 5 i regntykningen og storm på Hvideodde Rev på rejse fra St.David til Danzig med kul. Kaptejn D. Walloce. Alle mand reddet. Skibet blev til vrag. Solgt 5 maj på strandingsauktion på Nørrekås Bådehavn i Rønne til Johannes Thorn, Rønne, for 150 kroner.

 

"California " af Swinemünde. (Dampskib)

Grundstødning ved Sorthatrevet i 1898.

California kom 30. januar 1898 med bomuld fra Bremerhaven til Revak, og kl. 13 tog fartøjet grunden i sydvestlig storm og høj sø med regntykning. Af besætningen på 26 mand bjergedes samme dag først 8, senere 12 af redningsbåden fra Rønne, mens kaptajnen og fem mand blev ombord. Først den 26.febuar kunne California bringes flot af Svitzer og slæbes til Rønne.

Strandingen blev tilskrevet kaptnens manglende hensyntagen til strøm- og vejrforhold og farten og desuden urigtig bedømmelse af de pejlede fyr. Og han blev frataget retten til at være skibsfører.

Myten fortæller, at omkring århundredskiftet var der så utroligt mange trefarvede katte i Sorthat, og de stammede fra den strandede California. Bragt flot 25 frbruar af Svitzer og indbragt til Rønne. Her oplossedes ladningen, og skibet solgtes herefter til København og omdøbes "Vineland" .Rønne-fiskernes andel af bjærgningen beløb sig til 38148 kroner og 58 øre.

 

Nordstern" af Rewal. (Skonnertbrig)

1898 ved Rønne.

Nordsrern strandet 13 oktober kl. ca. klokken 24 i tåge ved Kastelspynten, syd for Rønne, på rejse fra Lübeck til St.Petersborg med bibler. Bragt flot 23 oktober. Bjærgelønnen blev ved voldgift fastsat til 3000 kroner. Bjærget af S/S 2Thor" af Rønne

 

"Ane Margrethe" af Rønne. (Galease)

1898 på Nordre Rev ved Rønne.

Ane Margrethe strandet 5 november klokken ca. 20 på Nordre Rev ud for Rønne, på rejse fra København til Rønne i ballast. Under vendingen ved indsejlingen til Rønne havn flovede vinden af og skibet tog grunden kort efter. Skibet blev vrag. Solgt på strandingsauktion 12 november i Rønne til skibsfører Thorsen for 52 kroner og 25 øre.

 

"Möewe" af Stettin. (Kvase)

1906 ved Rønne havn.

Möewe strandet 19 april på bølgebryderen ved Rønne havn på rejse fra Stettin til Kalmar. Skibet anløb Rønne havn som vinddriver og ved indsejlingen nægtede skibet at vende. Kaptejn Plütz. bragt flot samme dags eftermiddag af lodsen fra Rønne og indbragt i Rønne havn.

 

"Flower" af København. (3-mastet skonnert)

1906 nord for Rønne havn.

Flower strandet 5 december klokken 10 i storm og modvind om formiddagen, lige nord for Rønne havn, på rejse fra Grangemouth til Danzig med saltet sild. Skipper C.A. Drasbek. 183,9 tons. Skipperen ville forsøge at anløbe Rønne havn på grund af vejrforholdene, men lodsen var for længe om at komme ud til skibet, så dette kom for nær land og lod sejlene gå. Det var et helt nyt skib, bygget af jern. Bragt flot 6 december om aftenen af Svitzeers S/S "Ægir"

 

"Jacob Maria" af Riga. (3-mastet skonnert)

1907 på Hvideodde Rev.

Jacob Maria strandet 20 juni klokken 1 på Hvideodde Rev, nord for Rønne, på rejse fra Bolness til Riga med stenkul. Alle 7 man reddet. Kaptejn Kehse. 297 tons. regn og diset vejr. Skibet blev vrag. Strandingsauktionen den 28 juni og her solgtes vraget til konsul Petersen, Svaneke, for 300 kroner. Ladningen til firmaet Janzen & Co. København, for 450 kroner, anker og 15 favne kæde til købmand Hintze, Rønne, for 75 kroner og de land bjærgede dele af fhv. skibsfører Chr.Bager"Skovly" ved Rønne, for 10 kroner. Skibet blev vrag natten mellem den 21-22 juli.

 

"Palme" af Rødvig. (Galease)

1913 syd for Rønne.

Palme strandet 19 marts kl ca. 6 ved Stampen, syd for Rønne, på rejse fra Hadsund til Rønne med gødningskalk. Årsagen til strandingen var, at kaptejnen og styrmanden blev skyllet over bord natten mellem 17 og 18 marts og bedstemanden, der da var ene om bord, kunne ikke klare skibet alene. Bragt flot 26 marts om morgenen af fiskerne og indbragt til Rønne havn.

 

"Skandia" af Rønne. (Passagerdampskib)

1917 syd for Rønne.

Skandia strandet 24 december klokken ca. 7 ved badehuset ud for Galløkken, syd for Rønne, i snetykning og vestlig storm, på rejse fra Rønne til København med passagere, post, stykgods, levende kreaturer og kalve. Kaptejn C.Baasch. Assurance: kroner 320000. Bragt flot den 12 januar 1918 klokken 24 af Svitzers S/S Kattegat og S/S Herta og indbragt til Rønne havn 19 blev reddet med båd.

 

"Therisia" af Åbenrå. (Skonnert)

1919 nord for Rønne.

Therisia strandet 27 september klokken 4 nord for Stampeåen, syd for Rønne, i regntykning og hård storm på rejse fra Rauno tilDelfzill med 66½ stander planker. Skipper A.Bech. 121 bruttotons og 200 tons dødvægt. Bygget af stål i Holland 1905. 3 mands besætning. Bragt flot 29 september klokken ca. 8 af Svitzers S/S Herta og indbragt til Rønne havn.

 

"Anna" af Neufelde (Tjalk)

1920 Rønne havn.

Anna strandet 7 september klokken ca. 20 på stensætningen ved den sydlige ende af vestre mole ( ved kongen ) i Rønne havn på rejse fra Hamburg til Slite på Gotland med gips. Under indsejling blev skibet slået ind på pælerækken, der afgrænser molens udvidelse. Pælene knækkede, og skibet drev helt ind på molens stensætning og forvoldte stor skade på molen, der var under udbygning. uheldet skyldtes, at skipperen, Gieseka, ikke havde kendskab til indsejlingsforholdene. 3 mands besætning ca. 50 tons. Bragt flot 10 september klokken ca. 15 og indbragt i havnen. Bjærgelønnen blev 50% af 15000 kroner for skib og ladning. Slæbt til Nexø for reparation. De tyske ejere kunne ikke magte dette beløb og skibet solgtes på tvangsauktion i Nexø den 1 juni 1921 klokken 13.30 på havnepladsen til Svitzer Bjærgnings-entreprise for 2100 kroner. Svitzer havde 6000 kroner til gode i bjærgeløn. Den 31 august 1921 solgte Svitzer skibet til Kaptajn Stoltz, Tyskland for 2300 kroner, medens skibet var liggende i Nexø. Det blev herefter slæbt til Tyskland for istandsættelse.

 

"Hiemdal" af Rønne (Passagerdampskib)

Grundstødning ved Rønne i 1921

Den 7 december 1921 klokken ca.8 i stiv kuling og tåget vejr gik Heimdal på grund lige syd for Galløken. Redningsvæsenet kom på en hård opgave, men løste den på en forbavsende kort tid. Passagererne og besætning blev bragt sikkert i land, der var 48 ombord.

 

"Babara" af Hamburg. (M/galease)

1931 ved Arnager.

Barbara strandet 10 januar klokken 21.30 på stengrunden ved den såkaldte gamle Arnager havn ca. 200 meter fra land i sydvestlig storm med snebyger. På rejse fra Stettin til Karlskrona med 150 tons briketter. Ejer og fører : Willy Klündier. Besætningen på 3 mand og førerens hustru reddes i redningsstol. Bruttotons 114 og nettotons 60.80. Godt 14 år gammelt skib. Købesum 42000 kroner. Assurance: 31000 mark. Bjærgningsforsøg opgivet 30 januar af Svirzers S/S Ægir og skibet blev senere vrag. Strandingsauktion 20 august i Arnager af ilandbjærget inventarium, tovværk, sejl m.m. der i alt indbragte ca. 500 kroner.

 

"Agiena II" af Groningen (M/skonnert)

1931 på Hvideodde.

Agiena II strandet 25 februar klokken 11.05 i regntykning og sydvestlig blæst på Hvideodde Revnord for Rønne på rejse fra Grimsby i England til Hasle med 212 tons kul og 26 tons koks. Kaptajn H.E. Tattje, der tillige var ejer.Assurance 40000 gylden (60000 danske kroner). Brutotons 193 og 136 netotons. Bygget af stål i 1917. 5 mands besætning. Bjærgningsforsøg opgivet 9 marts af Svitzers S/S Ægir. Senere forsøgte man fra tysk side at bjærge skibet, men det blev opgivet den 26 maj 1932 og skibet blev vrag. Strandingsauktion 24 april 1931 klokken 13.30 på Rønne havneplads over inventarium, løbende gods m.m. som indbragte ca. 1200 kroner Ladningen købtes samme måned af et konsortium i Rønne med fiskehandler Alfred Jørgensen som formand.

 

"Tabor" af Frederiksstad. (M/skonnert)

1934 nord for Rønne.

Tabor strandet 3 september klokken 2 på Nebbeodde nord for Rønne i storm på rejse fra Tönsberg til Gdynia med jern. Skibet stod ca. 250 meter fra land. Srtandingen skyldtes pålandsstorm, regn og mørke. Fører var Olaf Olsen. 32.03 nettotons, bygget i Svendborg 1889. Skibet havde dagen før kastet anker i læ for den østlige blæst ret nær land, men klokken 1.30 den 2 september sprang vinden pludselig over i vest med regn og skibet drev på grund. Bragt flot 17 september efter efter at være solgt på strandingsauktion til strandfogde Riis, Arnager og indbragt til Rønne havn. Reparation kunne ikke betale sig og skibet blev i oktober samme år sat på grund vest for Arnager for ophugning.

 

"Chanty" af København (Lystfartøj)

1938 på Arnager Rev.

Chanty strandet 13 oktober klokken 0.30 på Arnager Rev, ca. 150 meter fra land, på rejse fra København til Rønne. Ejer og fører: Bostrøm, København, 11 tons. Fartøjet blev vrag.

 

"Wind" af Rødvig. (M/galease)

1942 på Haddingerne.

Wind strandet 25 november klokken 2.45 i regntykningen på Haddingerne, syd for Rønne, på rejse fra Hellerup til Rønne i ballast. Br. 56 og net. 39 tons. Bygget i 1902. Fører: Christian J Eriksen. Besætningen reddet. Skibet blev slået til vrag netten mellem 27-28 november under storm.

 

"Bente" af Holbæk (M/galease)

1945 på Haddinge Revet.

Bente strandet 1 marts klokken 8.30 på Haddinge Revet, syd for Rønne, ud for Hotel Fredensborg i storm på rejse fra Faxe til Rønne med kalk. 105 bruttotons og 53 netotons, bygget i Waterhuizen 1931. Ejer: A/S Johan Olsen, Esbjerg, der lige havde købt skibet. Bragt flot 18 marts klokken 15 af Svitzer´s Sigyn og indbragt til Rønne havn.

 

Tysk mineskib

1946 ved Rønne havn.

Strandet 4 februar om eftermiddagen i storm på søndre bølgebryder ved Rønne havn på rejse fra Kiel til Swinemünde. Fratøjet var kommet i havn, men måtte ud til den på Nebbeodde strandede 121 for at assistere, men blev af den kraftige sydlige vin kastet tilbage, efter at det havde passeret bryderne og drev på grund på stensætningen igen. Ca. 600 tons. Bragt flot 13 maj 1949 om aftenen af Svitzer´s S/S Ægir M/S Ull. samt lægterne Thor og Odin og indbragt til ydersiden af Øernes pakhuskaj i Rønne havn. Senere bugseret til Københavns sydhavn og sank kort efter, ca. 1500 meter syd for Langebro. Anmeldt til salg 9 september 1949 af Søværnets Intendantur, Holmen.

 

"Jette Marie" E147 af Esbjerg (M/fiskerfartøj)

1949 på Sorthat Rev.

Jette Marie strandet 1 december klokken ca. 4 i diset vejr efter kompasmisvisning på Sorthat Rev, ca. 4 kilometer syd for Hasle, på rejse fra København til Gotland. Fartøjet stod ca. fra land. Ejer: Skipper Hans E Jensen, Esbjerg. Bygget i Frederikssund 1943 ca. 40 bruttotons. Fører: Skipper Carl Madsen. Besætningen reddet. Fartøjet blev vrag.

 

"Soam" af Mandal (Motorskib)

1960 Rønne Havn.

Soan strandet 21 januar klokken ca. 20.30 ud for lodshuset, Rønne nordhavn, på rejse fra Sarpsborg til Rønne med 140 tons feldspat. Skibsfører Rolf Thobis. Bygget af stål i 1956 og forlænget 1959. Bragt flot 26 januar klokken ca. 1.30 af Svitzer´s M/B Bien og indbragt til Rønne.

 

Kilde: Bornholmske strandinger. Bind 1 og 2 af Erik Pedersen.